top of page

Microsoft CSP.
Produkty Microsoft v jednom předplatném.

Program Microsoft Cloud Solution Provider Program (CSP) umožňuje resellerům přímo spravovat celý životní cyklus cloudových a on premise řešení pro zákazníky společnosti Microsoft. Zákazníci mohou snadno zabalit své vlastní nástroje, produkty a služby a spojit je do jednoho měsíčního nebo ročního předplatného. 

Demo verze služby Sáša

Registrace do služby Sáša

Chcete si prostředí vyzkoušet dříve, než ho reálně začnete využívat? Přihlaste se do demo verze a my vás v ni provedeme.

Jste rozhodnuti, že se chcete prodávat software moderně? Zodpovězte nám jednoduchý dotazník a my se s vámi spojíme.

Více příležitostí k růstu

Více příležitostí k růstu, hodnotné vztahy a úspěch u zákazníků

Jako partner můžete využívat nejnovější zdroje společnosti Microsoft k vytváření jedinečných řešení pro prakticky libovolné potřeby zákazníků a využívat naše obchodní návrhy k obsluze podniků libovolné velikosti.

Služby s přidanou hodnotou pro trvalé partnerské vztahy

Naši partneři mohou budovat trvalé podnikání tím, že vedou zákazníky digitální transformací, nabízejí opakující se řešení a získávají odměny za zvyšování hodnoty pro zákazníky.

Služby s přidanou hodnotou
Nižší náklady partnerů

Nižší náklady partnerů, rychlejší úspěch zákazníků

Poskytujeme partnerům prostředky k rychlejšímu přijetí řešení pro zákazníky, zefektivnění provozu, zvýšení spokojenosti zákazníků a efektivnějšímu řízení zákazníků.

Co je součástí programu Microsoft CSP?

Cloudové licence

On-Premises licence

Microsoft 365 a Office 365

Microsoft Azure

Windows 10 Enterprise

Enterprise Mobility & Security (EMS)

Microsoft Dynamics 365

Windows Server včetně CAL

SQL Server včetně CAL

Remote Desktop Services (RDS) CAL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office ProPlus

Microsoft Visio

Microsoft Project

Formulář pro registraci Microsoft CSP
Registrace do služby Sáša

Údaje o vaši společnosti

Kontaktní údaje

Údaje pro vaši komunikaci s vašimi zákazníky

Děkujeme za odeslání, vše proběhlo v pořádku!

bottom of page